Friday, 9 February 2018

Anatomia z glowy ! cześć 1Przegląd budowy czaszki
Wzrost czaszki jest procesem który trwa do momentu skostnienia łącznotkankowych ciemiączek Czaszka wchodzi w skład szkieletu osiowego człowieka ( drugi moduł szkieletu stanowi szkielet kończyn górnych i dolnych z ich obręczami)W budowie czaszki wyróżnimy mózgoczaszkę oraz trzewioczaszkę Kości mózgoczaszki tworzą widoczne od frontu kości czołowe (chroni od przodu czoło większa część sklepienia oczodołu) ,kości ciemieniowe ( połączone są szwem strzałkowym) Mamy tworzącą tył czaszki -  kość potyliczną (z otworem potylicznym wielkim) Kości skroniowe- osłaniają mózgowie po bokach i w nich znajdują się najważniejsze pierwiastki narządu słuchu i równowagi. Połączone są kośćmi klinowymi .Kości sitowe które wyścielają wnętrze  odbiorników zmysłów - węchu i słuchu. Części trzewnej czaszki to -  Żuchwa ,  po dwie kości szczękowe oraz dwie nosowe Dwie  kości podniebienne, kości jarzmowe i  kości łzowe i również parzyste małżowiny dolne oraz lemiesz- podstawa przegrody nosa.


kości czaszki

liczba kości
            I.        kości mózgoczaszki
    II.        kości twarzoczaszki
2
o   Kości czołowe
o   kości szczękowe
2                                            
o   Kości ciemieniowe
o   Kości nosowe
2
o   Kości klinowe
o   kości podniebienne
2
o   Kości sitowe
o   Kości jarzmowe
2
o   Kości skroniowe
o   Kości łzowe
1
o   Kość potyliczna
o   Lemiesz
1

o   Żuchwa