Saturday, 10 February 2018

Anatomia z głowy ! cz2

Staw skroniowo-żuchwowy


Etiologia nazwy bierze się od kości, które tworzą
 jego istotę  - kości skroniowej i żuchwy.

Staw skroniowo-żuchwowy składa się z :
o   Dołu żuchwowego kości skroniowej - położonego za guzkiem stawowym kości skroniowej , są one częścią podstawy czaszki
o   Wyrostka kłykciowego żuchwy
o   Torebki i więzadeł stawowych,
o   Mięśni żujących
o   Powierzchni stawowych zbudowanych z włóknistej chrząstki
o   Błony maziowej
o   Jam maziowych
o   Krążka stawowego włóknisto – chrzęstnego położonego między górną i dolną jamą stawową.
Część
Położenie
info
Torebka stawowa

Głowa żuchwy

Odpowiada za ruchy boczne
Więzadło boczne

Kość skroniowa - żuchwa


Krążek stawowy
Pomiędzy kością skroniową a żuchwą
Rozdziela stawy Nieprawidłowe postepowanie  w  czasie ekstrakcji lub uderzenie w żuchwę może spowodować przeskok główki przez guzek i poza staw.
Warto przy kolejnym podejściu do ssż nawiązać do fizjoterapii w stomatologii.
Może któraś z Koleżanek miała okazję asystować przy takim zagadnieniu?