Saturday, 10 February 2018

Kuj żelazo

Delikatna powtórka materiału z wczoraj
Kości czaszki dzieli się na dwie grupy. Tworzące mózgoczaszkę i te wchodzące w skład twarzoczaszki. Mózgoczaszka jest puszka kostna,w której mieści się mózgowie.
Wyróżniamy tu następujące kości : czołową , dwie ciemieniowe ,
dwie skroniowe,potyliczną,sitową i klinową.
Twarzoczaszka zawiera początkowe odcinki układów pokarmowego i oddechowego.
W jej skład wchodzą ; małżowiny nosowe dolne,kości łzowe, kości nosowe,
kości jarzmowe,szczeka ,kość podniebienna, lemiesz i żuchwa.
Kość gnykowa leży w górnej części szyi. Nie jest połączona z innymi kośćmi,
Składa się z trzonu i dwóch par wyrostków.Stanowi miejsce przyczepu dla mięśni i więzadeł,bierze udział w ruchach krtani.
Bezapelacyjnie szczeka i żuchwa sa najważiejszymi kośćmi w stomatologi.
Szczękę tworzą dwie połaczone ze sobą kości szczękowe. Pojedyńcza kość składa się z trzonu, zawierającego przestrzeń powietrzną zwaną zatoką szczękową i czterech wyrostków
.Wyrostek czołowy scala  szczękę z kością czołową, wyrostek podniebienny tworzy przedni odcinek podniebienia twardego , wyrostek jarzmowy stanowi połaczenie z kościąjarzmową,a wyrostek zębodołowy- zagłebienia , w ktrych są osadzone zęby.
Żuchwa jest nieparzystą , ruchomą kością czaszki. Składa sie=ę z trzonu , który ma zagłebienia zwane zębodołami ( w nich sa osadzone żeby) a takrze odchodzących od tego trzonu gałęzi .