Friday, 16 March 2018

#SayAah


Krótka notka ukazująca model badania jamy ustnej Tak dla przypomnienia szkolnej teorii a także ponieważ przytaczanym coraz chętniej  faktem medycznym jest - związek stanu higieny jamy ustnej z ogólną kondycja organizmu. 
 Obecnie trwa Kampania Poprzedzająca Światowy Dzień Jamy Ustnej o nazwie  #Polskamówiaaa z której hasłami  wchodzę w całkowitą symbiozę - nie można mówić o zdrowiu ogólnoustrojowym bez zdrowia jamy ustnej. Informacja ta nie zostawia obecnie pola do dyskusji.
Ściana jamy ustnej jest swoistym zwierciadłem dolegliwości
układowych i metabolicznych.
Analiza modyfikacji zdrowego naskórka może służyć niejednokrotnie za  pierwszy i jedyny wyraz chorób metabolicznych i układowych.
 Anemia ,leukemia czy agranulocytoza będą w rzutowały zmianami w obrazie jamy ustnej.
Dostrzeżenie zmiany na błonie śluzowej zobowiązuje do zastanowienia się nad jej genezą - należy przy tym wziąć pod uwagę cały wywiad z pacjentem. Pomiędzy ilością postaci nieprawidłowego obrazu jamy ustnej 25 procent ma przyczyny miejscowe.
Na higienistce spoczywa odpowiedzialność zorganizowania pomocy choremu. 
Coraz częściej jesteśmy drugą po recepcjonistce osobą mającą kontakt z pacjentem - oglądając jamę ustną podczas codziennej pracy jesteśmy zobligowane  korzystać  z narzędzia jakim są wskaźniki ale również zwrócić uwagę na normy i ich odchyły. 
Pacjent budzący nasze podejrzenie powinien niezwłocznie zostać umówiony na wizytę do lekarza który podejmie decyzje o dalszym przekierowaniu,leczeniu czy też zamknięciu sprawy. 
Od naszej sprawności w ocenie błon może zależeć szybkość a w następstwie skuteczność dalszego leczenia.
Badanie wewnątrz-ustne celowo ma ustaloną kolejność podczas tej czynności istotne jest porównywanie symetrycznych jej odcinków. 
Wargi oglądamy rozwarte i przymknięte. Przedrostek jamy ustnej traktujemy sprawdzeniem głębokości przedsionków 
Odchylamy je za pomocą lusterka i wtedy oceniamy śluzówkę wargową. Sprawdzamy fałd wargowo policzkowego i naskórek policzków.  Oglądamy powierzchnie języka ( link do anatomii języka tu.) w pozycji spoczynkowej Bardzo ważna jest spoczynkowa pozycja języka.
 Jego wysokość może nam wyjaśnić widoczne wady zgryzu.   oglądamy jego spód przy czym prosimy pacjenta aby koniuszkiem on dotkną podniebienia. Subtelne wyciągnięcię języka za pomocą gazy w swoją stronę i na boki odkrywa jego brzegi oraz ułatwia ocenę dna jamy ustnej. 
Ucisk języka szpatułką uwidacznia część podniebienia miękkiego , a wymawianie głoski #aaa odsłania do wglądu tylną ścianę języka. Zarówno badanie błony śluzowej jak i skóry uzupełniamy w palpację. obmacujemy towarzyszące twarzoczaszce węzły chłonne. 
Dziękuje ,